บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2017

12 อัตรา 20-27 ก.ค. 60 ตลอด 24 ชั่วโมง

รูปภาพ
กรมเจ้าท่า (Marine Department) 
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานในส่วนกลาง รวม 12 อัตรา  วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 20-27 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง
ตำแหน่งงานที่กรมเจ้าท่าเปิดรับสมัคร กะลาสี (ม.3-ม.6) จำนวน : 1 อัตรา พนักงานขนส่ง (ม.6-ปวช.) จำนวน : 3 อัตรา เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (ปวส.ฯ) จำนวน : 1 อัตรา ช่างขุดลอก (ปวส.ฯ) จำนวน : 2 อัตรา ช่างเครื่องเรือ (ตามแนบท้ายประกาศ) จำนวน : 1 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกล (ปวส.ฯ) จำนวน : 1 อัตรา นักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 1 อัตรา นักวิชาการขนส่ง (ด้านคนประจำเรือ) (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 1 อัตรา นักวิชาการขนส่ง (ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ) (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สัญชาติไทย อื่นๆ ตามที่ระบุในประกาศจากกรมเจ้าท่า การรับสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตhttp://jobs.md.go.th/ตั้งแต่วันที่ 20-27 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอ…
รูปภาพ
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ ด้านการปกครองกรมเจ้าท่า
- ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า
- พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456
- พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481
- สรุปพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.2522
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546
- ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล
- แนวคิดพื้นฐานของการฝึกอบรม
- แนวข้อสอบเทคนิคการฝึกอบรม
- แนวข้อสอบการบริหารงานบุคลากร
- แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม July)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม August)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน September)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

โปรโมชั่นสำหรับการสั่งซื้อแนวข้อสอบ รับทันที mp3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบ -ไฟล์ pdf ราคา 390 บาท (ได้รับทันทีหลังแจ้งโอน) สามารถปริ๊นอ่านได้เลย